Piriltilisaclar.comKullanım Koşulları

Piriltilisaclar.comile Piriltilisaclar.comalan adı altında hizmet veren tüm modülleri kullanımınız, ziyaretiniz ve Piriltilisaclar.com’a üyeliğiniz Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndaki koşullara tabidir.

Piriltilisaclar.com’u kullanarak, ziyaret ederek ve Piriltilisaclar.com’a üye olarak Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Piriltilisaclar.com’u kullanmak ve Piriltilisaclar.com’u ziyaret etmek için üye olmanız zorunlu değildir. Ancak Piriltilisaclar.com’un sunacağı bazı özel içerik, ürün ve hizmetlerden yararlanmak için Piriltilisaclar.com’a üye olmanız gerekebilir.

Piriltilisaclar.com’a üye olmak için anasayfada yer alan “Üye Ol” bağlantısına tıklanarak ad, soyad, eposta adresi, şifre ve talep edilecek diğer bilgileri girmeniz ya da Google, Facebook, Twitter veya Linkedin hesabınızla sisteme kaydolmanız yeterli olacaktır.

Piriltilisaclar.com’a Google, Facebook, Twitter ya da Linkedin hesabınızdan birini kullanarak üye olabilirsiniz. Piriltilisaclar.com’un üye olduğunuz hesabınızda yer alan ad, soyad, e-posta adresi ve iş tecrübeleri gibi bilgilerine erişim sağlamasına izin vermiş sayılıyorsunuz.

Piriltilisaclar.comüyeliğinden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Üyelikten ayrıldıktan sonra üyelik hesabınızı yeniden aktif hale getiremezsiniz.

Piriltilisaclar.com’un herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliğinize son verme, üyeliğinizi süreli veya süresiz olarak askıya alma, üyelik hesabınızdaki bilgileri silme yetkisi olduğunu kabul etmiş sayılıyorsunuz.

 Üyelik hesabınızda kayıtlı bilgilerin ve hesap şifrenizin güvenliği sizin sorumluluğunuzdadır. Hesap şifrenizin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi ve üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması ve Piriltilisaclar.comüzerinde içeriklere yorum yazması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım sizin sorumluluğunuzdadır.

Piriltilisaclar.com’u ziyaret ederken ve kullanırken Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na, tarafımızdan yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşulu ve politika ile Türkiye Cumhuriyeti kanun ve mevzuatlarına uygun davranmalı, diğer kullanıcı ve üyelerin Piriltilisaclar.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanları ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunmamalısınız.

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na aykırı hareket edilirse…

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na aykırı hareket etmeniz, Piriltilisaclar.com’u kullanırken ya da Piriltilisaclar.com’a üye olurken verdiğiniz bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, Piriltilisaclar.com’u kötü niyetli şekilde kullanmanız veya Piriltilisaclar.com’un gerekli görmesi halinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin Piriltilisaclar.com’u kullanmanızı engelleyebilir veya üyeliğinizi sona erdirebiliriz. Bu eylemleriniz karşısında ayrıca hukuki yollara başvurma hakkımız saklıdır.

Piriltilisaclar.com’da yer alan fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere tüm içerikler ile Piriltilisaclar.com, Piriltilisaclar.com markaları ve Piriltilisaclar.comalan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Piriltilisaclar.com’un ait olduğu Bige Aksakaloğlu’na (“biz”, “tarafımız”, “bizim”) aittir veya tarafımızdan bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu nedenle; söz konusu içerikler bizden yazılı izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma haklarımız saklıdır.

Piriltilisaclar.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte teknik sorunlar yaşamanız veya diğer nedenlerle cihazlarınıza virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğramanız halinde, cihazlarınız veya programlarınızın hasar görmesinden ve uğrayacağınız diğer zararlardan dolayı sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almanızı öneriyoruz.

Sebebinin ne olduğuna bakılmaksızın yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Kaybolan verilerin yeniden girilmesi sizin sorumluluğunuzdur. Bu sebeple; verilerinizi korumak üzere kendi önlemlerinizi almanızı öneriyoruz.

Piriltilisaclar.com’u, Piriltilisaclar.com’daki ürün ve hizmetlerin yapısını size önceden bildirmeksizin dilediğimiz zaman değiştirebilir, geçici veya kalıcı olarak sonlandırabiliriz.

Piriltilisaclar.com’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve diğer unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem gösteriyoruz. Ancak yayının ve/veya Piriltilisaclar.comüzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermiyoruz.

Piriltilisaclar.com’daki yenilikler, kampanyalar ve diğer konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsanız Piriltilisaclar.com’a üye girişi yaparak “Ayarlar” bölümünden e-posta bültenlerine kayıt olabilir veya üyelikten ayrılabilirsiniz.

Verilerinizi saklama konusunda azami özeni göstereceğiz. Ancak verilerinizi sakladığımız sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Piriltilisaclar.com’a, Piriltilisaclar.com’da yer alan reklamlara veya tanıtım postalarımıza üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebiliriz. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmeniz halinde, söz konusu internet siteleri ya da bu internet sitelerinin uygulamaları kontrolümüz altında olmadığından bunlar için bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası geçerli olmayacaktır. Bu nedenle; link verilen internet siteleri ve uygulamaları ziyaret etmeniz halinde bunların kullanım şartları ve gizlilik politikalarını da gözden geçirmenizi öneriyoruz.

Size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilmek için Piriltilisaclar.com’da bulunduğunuz süre boyunca cihazlarınıza çerezler, site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri yerleştirilebilir. Ancak bunlar basit metin dosyalarından ibaret olup; kimlik ve başkaca özel kişisel bilgi içermez.Toplanan veriler anonimleştirilmiş veriler olup, kimliğinizin tespitine yönelik herhangi bir kişisel veri/bilgi içermemektedir.

Piriltilisaclar.com’u kullanırken doğrudan paylaştığınız eposta adresi, ad ve soyad, şirket bilgisi ve benzeri tüm verileri topluyor ve ürünlerle hizmetleri sunabilmek için gereken süreyle saklıyoruz. Piriltilisaclar.com’u kullanırken otomatik olarak IP adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve benzeri log bilgileri ve benzeri verileri anonim olarak saklıyoruz. Otomatik olarak topladığımız verilerden IP adresinizi kanuni süre, diğerlerini ise hizmetlerimiz için gerektiği süre boyunca saklıyoruz.

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın ifasını sağlamak, size daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK” olarak anılacaktır.) başta olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işliyoruz.

gizlilik@Piriltilisaclar.comadresimize eposta göndererek kişisel verilerinizle ilgili;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yetkili makamlardan usulüne uygun talep gelmesi halinde kişisel bilgilerinizi bu makamlarla paylaşmakla yükümlüyüz.

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndan kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası, Piriltilisaclar.com tarafından size herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın güncellenebileceğinden Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı Piriltilisaclar.com’u her kullandığınızda gözden geçirmenizi öneriyoruz.

Son güncellenme tarihi: 08.052021